dopuni.se

Potencijalne prednosti za vas

  • Umesto da se osoblje bavi stavljanjem i skidanjem telefona sa punjača, naši "self service" uređaji će im omogućiti da se fokusirano bave svojim poslom.

  • Kroz naše uređaje možete da plasirate sopstvene reklame, promocije, nove proizvode, akcije.

  • Dodatni izvor prihoda od eksternih reklama (svaki naš uređaj ima na sebi ugrađeni LCD kojim možemo upravljati)

  • Povećavate vremena zadržavanja gostiju u vašem prostoru

  • Povećavate i mogućnost privlačenja novih gostiju

  • Povećanje zadovoljstva gostiju

Potencijalne prednosti za krajnje korisnike

  • Veća fleksibilnost tokom boravka u vašem objektu
  • Tokom korišćenja baterije, uređaj ostaje kod krajnjeg korisnika
  • Brzo punjenje elektronskog uređaja (100% za 60min)
Tipovi proizvoda
Dopuni.se nudi više tipova proizvoda u skladu sa vašim raspoloživim prostorom i kapacitetom kojim možete opslužiti svoje goste.

Uređaj sa 6 baterija

Uređaj je namenjen manjim prostorima sa minimalnim dimenzijama uređaja od (220x210x140)

Uređaj sa 12 baterija

Uređaj je namenjen srednjim prostorima sa većom frekvencijom sledećih dimenzija (330x250x180)

Uređaj sa 24,36,48 baterija

Uređaj je namenjen velikim javnim prostorima sa velikom frekvencijom dimenzija (2000x660x135)